Usługi w zakresie wentylacji


Nasza firma dysponując prawie trzydziestoletnim doświadczeniem oferujemy naszym klientom pełną obsługę inwestycji, remontów i modernizacji w zakresie:

a. instalacji wentylacyjnych i odpylania
b.
instalacji termo-wentylacyjnych
c.
instalacji grzewczych
d.
instalacji klimatyzacyjnych

Oferujemy również usługi w zakresie pomiarów i badania skuteczności działania instalacji wentylacyjnych i odpylających a naszym klientom  zapewniamy szeroki zakres usług, od prac wstępnych do wykonania inwestycji " pod Klucz " w tym :

  • uzgodnienia , dworactwo techniczne, opinie
  • analizy techniczno-ekonomiczne
  • dobór najbardziej optymalnych technologii
  • koncepcje i projekty techniczne
  • wykonawstwo, prowadzenie, nadzór i rozliczanie inwestycji
  • pomiary instalacji w tym odbiorcze inwestycji
  • uruchomienie i dworactwo eksploatacyjne
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny